Hoogbouw in het centrum

Seyst.nu gaf in 2006 al aan: “geen hoogbouw in het Centrum”
Het standpunt van de partij is nog steeds: geen hoogbouw in het centrum, waar dan ook!!.

Er gaat nu op het Stinkensterrein gebouwd worden binnen het afgesproken aantal woonlagen.

Belangrijk aandachtspunt was de bouwhoogte op deze locatie. De hoogte van het nieuwe complex verspringt, waardoor het gebouw kleinschalig zal ogen, passend bij de bebouwing aan de overkant van de Antonlaan. Op de hoek is de hoogte vergelijkbaar met de hoogte van Belcour aan de overkant van de Weeshuislaan, terwijl de hoogte van het noordelijkste gedeelte gelijk is aan de aangrenzende bebouwing langs de Antonlaan.

Seyst.nu heeft tegen een hoogte van 10 woonlagen gestemd. Wij vonden dit niet acceptabel.

De hoogte is terug gebracht van 10 naar 4 woonlagen, gelijk aan Belcour.

Dit is de huidige project vorm van de bouw die gaat komen :

De wensen zijn  meegenomen!

NL Zeist Allegro 02

Bij Dag

NL Zeist Allegro 01

Bij Nacht

Het Stinkensterrein

Bestemmingsplan Antonlaan-Weeshuislaan

Zo was de eerste insteek met meerdere woonlagen en 10 etages hoog

P1020630 hoogbouw