Start Buurtpreventie Promenade/De heuvel

logo Seyst.nu officieel17

Start Buurtpreventie Promenade en De heuvel

Seyst.nu heeft het voor elkaar gekregen om met de betrokken buurtbewoners i.s.m. de gemeente Zeist,Politie en Meander inzake de handhaving en toezicht een buurtpreventieteam op te starten.

De ondertekening van het protocol“Buurtpreventie Promenade en De Heuvel”  door de burgemeester Janssen, wijkchef van de politie Zeist, Leon Buyserd  en initiatiefnemers, dhr. Luca gemeenteraadslid van Seyst.nu, bewoner Hans Mulder en dhr Scheffer is het startschot gegeven op 5 februari.

map027 006

Deze ondertekening markeert de officiële start van het project. In het protocol staan regels hoe te handelen voor de deelnemers inzake de buurtpreventie, zoals: jongeren aanspreken bij hinderlijk- of overlastgevend gedrag; geen geweld gebruiken; contact houden met andere bewoners(organisaties) in de buurt en tegengaan van overlast.

Burgemeester Koos Janssen: “Vanuit de buurt krijgen we regelmatig signalen van vernielingen, graffiti en geluidsoverlast. Een aantal buurtbewoners wil daar zelf wat tegenover stellen en waar nodig jongeren aanspreken op hun gedrag. Een initiatief als dit, waarbij bewoners zelf door de wijk lopen om de sociale veiligheid te bevorderen, waardeer ik enorm. Burgerbetrokkenheid in de wijk is belangrijk.” Wat houdt de buurtpreventie in?
Een groep van ongeveer vijf buurtbewoners zal regelmatig surveilleren, in genoemde parkeergarages in het centrum van Zeist en het winkelgebied eromheen. Dit doen zij vooral in de avond omdat er vooral dan groepen jongeren rondhangen. De surveillanten zijn uitgerust met zaklampen, portofoon en herkenbare hesjes. Ze hebben burgerbevoegdheden. Deelnemers aan de buurtpreventie zullen jongeren aanspreken op hun gedrag als die voor geluidsoverlast zorgen of vernielingen doen. Zij willen door hun aanwezigheid overlast een halt toeroepen. Afhankelijk van de situatie informeert men de politie.

Presentatie logo19