Artikel AD 6 oktober 2015 – Politiek buigt zich over voorstel in begroting. Halve ton voor veilig verkeer

ZEIST – De jeugd moet veilig naar school kunnen, daarom reserveert de gemeente Zeist 50.000 euro voor verbetering van tje verkeerveiligheid. Dat is een van de voorstellen die de gemeente doet in de Begroting 2016, waar deze maand de politiek zich over buigt.

WOUTER SINKE

De Zeister wethouder van financiën Varkevisser is blij dat dankzij de zuinigheid van afgelopen jaren er nu ‘beperkt’ kan worden geïnvesteerd in verkeersveiligheid.

„We willen dat iedereen met de fiets gaat. Dan moet dat ook veilig kunnen, zeker in de buurt van auto’s. Denk daarbij aan het opknappen van de fietspaden en andere kleine aanpassingen die een groot verschil maken.”

Ook worden fietsroutes onder andere herkenbaar aan rode en gele palen. Uiteindelijk zullen routes bij alle 26 (basis) scholen door de aanpassingen fietsveiliger worden.

Sluitende begroting
Zeist presenteert net als voorgaande jaren een sluitende begroting. „Het is ook dit jaar weer gelukt. Er zijn wensen waaraan we geen invulling hebben gegeven, maar we zijn wel gezond. Daarom moeten we nu niet royaal gaan doen.”

De gemeente zet daarom vooral in op doorgaan met ingezet beleid. Zeist denkt zijn handen al vol genoeg te hebben aan de invulling van het centrum, dat aantrekkelijker moet worden voor de winkeliers. Daarnaast wordt ook energie gestoken in het vinden van een nieuwe uitbater van Slot Zeist en ook de zorg is een punt van aandacht.

Heet hangijzer
Want voor de gemeente Zeist is de decentralisatie van zorg van rijksoverheid naar de gemeente een heet hangijzer. Zeker omdat Zeist van het rijk een kwart minder heeft gekregen voor uitkeringen. „Goede zorg is verrekte belangrijk, daarom doen we het voorstel om een half miljoen euro van de extra uitkering van de AWBZ (de Algemene wet bijzondere ziektekosten, red.) in te zetten voor jeugdhulp. Het knelpunt bij de zorg verdwijnt niet, maar het verzacht de pijn wel.”

Zeist hoopt dat dankzij een bezwaarprocedure het rijk de bezuiniging terugdraait. En daar heeft Varkevisser enige hoop op. „Maar als dat niet lukt, kunnen we nog gebruik maken van een vangnetvoorziening bij het rijk. Daarmee delen we het risico met het rijk. Maar als dat niet gehonoreerd wordt, moeten we dat opvangen in de begroting.”

De politieke partijen in de gemeenteraad praten op 27 oktober voor het eerst over de begroting.

 

ad20151006

Algemeen Dagblad 6/10/2015