poelen

Opening werkzaamheden poelen park De Brink op 17 oktober

Opening werkzaamheden poelen park De Brink

In oktober starten we met de werkzaamheden aan de poelen in park De Brink en de poel bij het Kouwenhovenseveld. De doelstelling is om beide poelen beter te laten functioneren, waarbij de waterkwaliteit verbetert voor zowel de flora als de fauna. Hierdoor is in de toekomst een diversiteit van flora en fauna te verwachten. Voor deze uit te voeren werkzaamheden hebben wij subsidie ontvangen van Het Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden.

Na de werkzaamheden worden de poelen onderhouden door vrijwilligers van de poelenwerkgroep van het Landschap Erfgoed Utrecht.

Om de werkzaamheden officieel te openen zal wethouder Roy Luca op zaterdag 17 oktober om 11:00 uur in park De Brink de symbolische eerste schep in de bagger zetten. Vervolgens krijgen aanwezigen de mogelijkheid om samen met medewerkers van de poelenwerkgroep en de Gemeente Zeist een rondje langs de poelen te lopen en uitleg te krijgen.

Wij nodigen u van harte uit om hierbij aanwezig te zijn. Mocht u nog andere geïnteresseerden weten: iedereen is welkom.

Wij hopen u op zaterdag 17 oktober te zien bij park De Brink.

Met vriendelijke groet,

Richard van Vulpen
Projectleider