Gedeputeerde Jacqueline Verbeek-Nijhoff fietsend door de fietstunnel onder de universiteitsweg

FIETSTUNNELS DE BILT – ZEIST

De bouw van deze tunnel is een eerste stap om de fietsroute tussen Utrecht en De Bilt/Zeist aan beide zijden van de Utrechtseweg (N237) ingrijpend te verbeteren. In de loop van 2016 zal gestart worden met de bouw van een nieuwe fietstunnel bij Vollenhoven. Ook zijn er vergevorderde plannen voor fietstunnels in Zeist (bij het Jordan College) en in De Bilt (onder de Utrechtseweg, ter vervanging van de huidige fietstunnel).

De reconstructie van de N237-N412 is een project van de provincie Utrecht. De provincie is, als eigenaar en beheerder van de weg, verantwoordelijk voor deze reconstructie. Zij werkt hierbij nauw samen met de gemeenten De Bilt en Zeist. Meer informatie is te vinden op onze website.

De provincie is van plan om meer fietstunnels aan te leggen op dit traject:

Locatie 1

Waar? In de fietsroute Utrecht – Zeist, onder de Universiteitsweg door. De nieuwe fietstunnel vervangt de bovengrondse fietsoversteek.
Wanneer? Aanleg medio 2015; opening tunnel najaar 2015.
Locatie 2

Waar? In de fietsroute De Bilt – Zeist, bij kruispunt Vollenhoven (Utrechtseweg – Amersfoortseweg) onder de Amersfoortseweg door. De nieuwe fietstunnel vervangt de bovengrondse fietsoversteek.
Wanneer? GS besluiten hierover in voorjaar/zomer van 2015. Aanleg naar verwachting in 2016/2017.

Locatie 3

Waar? In de fietsroute De Uithof – Zeist Centrum / Noord, in het verlengde van de Schorteldoeksesteeg onder de Utrechtseweg in Zeist, vlakbij het Montessori Lyceum Herman Jordan.
Wanneer? De provincie Utrecht onderzoekt momenteel of deze fietstunnel inpasbaar is en op de juiste locatie ligt om door zoveel mogelijk fietsers (die nu de Utrechtseweg in Zeist oversteken) te kunnen worden gebruikt.

Locatie 4

Waar? In de fietsroute De Bilt – De Uithof; deze tunnel vervangt het huidige oude, smalle fietstunneltje in De Bilt onder de Utrechtseweg.
Wanneer? Provincie Utrecht en gemeente De Bilt onderzoeken momenteel wat de mogelijkheden zijn en wat financieel haalbaar is. GS besluiten hierover in de 2e helft van 2015. Aanleg is naar verwachting in 2017.

Locatie 5

Waar? In de fietsroute Dorpsstraat – Holle Bilt, onder de Soestdijkseweg Zuid door
Wanneer? Provincie Utrecht en gemeente De Bilt hebben onderzocht of het mogelijk is een fietstunnel onder de Soestdijkseweg Zuid door aan te leggen. Uit dit onderzoek is naar voren gekomen dat een fietstunnel op deze locatie niet te realiseren is. Door de aanwezigheid van woningen in de smalle Dorpsstraat is er onvoldoende ruimte voor een goede en veilige fietstunnel. Samen met de gemeente wordt nu een plan uitgewerkt om de huidige fietsroute op deze locatie op een andere manier te verbeteren en veiliger te maken.

Bron: Provincie Utrecht