Werkzaamheden aan de kruising Utrechtseweg – Montaubanstraat

Van begin maart tot medio mei 2016 gaat de kruising Utrechtseweg – Montaubanstraat op de schop. We richten het kruispunt opnieuw in en verbeteren de voet- en fietspaden. De belangrijkste doelen: een overzichtelijk kruispunt, meer ruimte voor de fietsers en een betere verkeersdoorstroom. 

De werkzaamheden worden uitgevoerd door het bouwbedrijf Ballast Nedam.
Dit gaan we doen

  • De fietspaden aan de Utrechtseweg op dit traject worden verbreed en fietsers krijgen meer opstelruimte bij het verkeerslicht
  • We vervangen de verkeerslichten op het kruispunt Utrechtseweg en Montaubanstraat
  • We vervangen de verkeerslichten bij de oversteek Utrechtseweg en Steniaweg
  • Het gebied wordt groener met meer bomen en plantvakken
  • We vernieuwen de openbare verlichting
  • Het parkeerterrein voor het politiebureau krijgt er enkele parkeerplaatsen bij
  • We voeren kabel- en leidingwerkzaamheden in dit gebied uit.

Periode werkzaamheden
De werkzaamheden starten in de eerste week van maart en zijn medio mei afgerond.

werkzaamheden