schoolafb

Kinderen houden schoolbuurt schoon

DEN DOLDER – JOLET JUNG-MOOLENAAR
Basisschoolleerlingen gaan een jaar lang zelf de omgeving van hun school schoonhouden. De Kameleon in Den Dolder is de eerste die aanhaakt bij het adoptieproject ‘Zeist zonder Zwerfafval’. De Wegwijzer volgt volgende week. Voor Heidi van Wezel, directrice van de school, was het project een uitgelezen kans. „De leerlingenraad is vorig jaar al bezig geweest met het tegengaan van afval. Ze wilde prullenbakken op het schoolplein, maar kreeg nul op het rekest. De kinderen zijn er zelf mee gekomen: ze willen wat met het afval op het schoolplein. Nu krijgen we inderdaad prullenbakken. Voor wat-hoort wat natuurlijk,- zegt ze grijnzend. Afval is er op het schoolplein en de directe omgeving genoeg, volgens Van Wezel. „Vooral na het weekeinde. Het plein wordt gebruikt voor van alles.

Er liggen chipszakjes, energiedrankjes, blikjes en wietzakjes. Je kunt hier niet zomaar buitenspelen op maandagochtend. Wij willen een voorbeeldfunctie hebben. De leerlingenraad heeft een rooster gemaakt. De onderbouw gaat het schoolplein schoonmaken en de bovenbouw gaat buiten de hekken. Zij zijn straks de jongelui die zelf hangen op het schoolplein. Dan hebben ze in ieder geval een goed voorbeeld gekregen.” De leerlingen ontvangen van de gemeente grijpers, vuilniszakringen en handschoenen. Ook ontvangen ze een lespakket om het onderwerp in de klassen te bespreken.

Karin (11) is zich er al goed bewust van. „Ik ruim wel eens afval op in de speeltuin waar ik tegenover woon, maar ook het voetbalveld ga ik met een vuilniszak langs.” Een stukje idealisme, maar ook nuchterheid. „Het is niet fijn dat je moet voetballen tussen vuil en het is slecht voor het milieu.” Ze voorziet dat het een flinke klus zal worden. „In het begin moet er veel gebeuren. Maar als het eenmaal schoon is, denken mensen: ‘ik wil het niet vies maken’, dus blijft het schoon.”

Ook Gijs (8) draagt zijn steentje bij. „We hadden al eerder van die knijptangen. Als je op tijd was, mocht je die pakken en langs het veld gaan met een vuilniszak? Hij vindt het belangrijk. „Het is slecht voor de natuur, die gaat er dood va n. En dieren eten het op en stikken erin.”