peter timofeeff

Zeist aan Zee?

Het klimaat is wereldwijd aan het veranderen. Dit is voor weinig mensen meer een verrassing. Op 4 oktober 2016 hebben we de Brede Milieuvisie aangenomen. Daarin is onder meer vastgelegd, dat we ambiëren om Zeist in 2030 klimaatneutraal te maken. Dat gaat voornamelijk over duurzaamheid: zo min mogelijk CO2 uitstoten, duurzaam bouwen, enzovoort. Dat is natuurlijk al een hele klus. Onze wethouder, Roy Luca, is al een hele tijd zeer actief op dit gebied. Onder meer de realisatie van een houtenergiestation (HES), waarvan het de bedoeling is dat veel mensen van energie worden voorzien en er toch een grote reductie is van de uitstoot van CO2. Tevens zijn wij ook bezig met gravelin wat geen CO2 uitstoot heeft.

Op dinsdag 8 november jl. was in de raad aan de orde het raadsvoorstel over vernieuwing van het gemeentelijk rioleringsplan. Op zich een nogal technisch verhaal, maar in feite ging dat over de gevolgen van de klimaatveranderingen. De verwachting is, dat we steeds vaker zware buien op ons hoofd krijgen, waarbij we in korte tijd grote hoeveelheden regen kunnen verwachten. Steeds vaker is er sprake van wateroverlast. Daarbij is het niet de bedoeling, dat al dat overtollige water in de reguliere riolen en dus ook in de waterzuiveringsinstallaties (RWZI) terecht komt. Die kan daar niet zo goed tegen. Bovendien is het misschien ook helemaal niet zo’n goed idee om al dat water zo snel mogelijk naar zee af te voeren, zoals dat te doen gebruikelijk was. We zouden dat water wellicht nog kunnen gebruiken in drogere perioden. Hebben we onze rioleringsstelsel op orde om ook klimaatbestendig te kunnen zijn? Alles bij elkaar natuurlijk ook een enorme klus.
Veel is er nog onzeker.

Het is wat mij betreft ook een beetje het probleem met dit voorstel. Er zijn nog zo veel dingen die onderzocht moeten worden. Maar we hoeven en kunnen niet op al die onderzoeken gaan wachten. Die duren soms meerdere jaren en ik voorspel u, dat de klimaatdiscussies nog vele jaren zullen duren.

Natuurlijk wordt er in Zeist al over het een en ander nagedacht. Daar heeft de wethouder tijdens het debat ook iets over verteld. Daar heb ik echt wel vertrouwen in.
De burger moet zo veel mogelijk bij deze ontwikkelingen betrokken zijn en worden geïnformeerd. Want van de burger wordt ook wat verwacht. Over het belang van het anders omgaan met regenwater bijvoorbeeld. Denk eens aan de aloude regenton! Een breed draagvlak is dus belangrijk. Bovendien zijn er landelijk afspraken dat in 2020 het “klimaatbestendig handelen in het gemeentelijk beleid verankerd dient te zijn”. Vandaar ook dat ik tijdens het debat al enkele moties heb aangekondigd. Gelukkig was er toen al veel steun en inbreng van de andere partijen. Uiteindelijk zijn alle aangekondigde moties en amendementen samengevoegd in één motie, die al voor de raadsvergadering werd gesteund door alle fracties in de Raad. En ook de betreffende wethouder, Sander Jansen, reageerde enthousiast. Wat mij betreft een mooi staaltje van samenwerken en -denken van de Raad. Zo kan het dus ook.

Ik ben ervan overtuigd, dat we de komende jaren nog veelvuldig met zijn allen over dit soort problemen van gedachten moeten wisselen.
Ik kijk ernaar uit.

Peter Timofeeff