raadslid iets voor mij orig

Raadslid worden, iets voor mij?

Op zaterdag 12 november 2016 vond in het gemeentehuis van Zeist in de Raadszaal een workshop plaats onder de bovenstaande titel.

De workshop was bedoeld voor mensen die eens wilden weten wat het raadswerk nou eigenlijk inhoudt en om te proeven of het ook iets voor hun was.
Een erg leuke bijeenkomst en er waren veel mensen op afgekomen. De raadszaal was goed vol (zie foto). Onze onvolprezen griffier, Johan Janssen, vertelde over alle ins en outs.

Hij belichtte het hele proces: van hoe een raadsvoorstel tot stand komt, hoe het vervolgens bij de raadsleden terecht komt, en het verdere traject van Ronde Tafel, het fractieoverleg, het debat, opnieuw het fractieoverleg en ten slotte de besluitvorming tijdens de Raadsvergadering. Hij vertelde hoe de raad en de fracties zijn samengesteld en hoeveel werk er aan het raadswerk vast zit.
Ten slotte werd er ook nog gewerkt. De aanwezigen mochten even in de huid kruipen van de raadsleden. Ze werden verdeeld in 4 groepen, 4 fictieve fracties. Aan elke ‘fractie’ werden enkele echte raadsleden en buitengewoon raadsleden toegevoegd als coach. Van Seyst.nu waren dat Peter van Mierlo en Estelle van Hout. Een van deze ‘fracties’ heette ‘Groener Zeist.nu’ (leuke naam :)). De andere waren ‘Sociaal Zeist’, ‘Liberaal Zeist’ en “Dorpsbelangen Zeist’.

Er was een verzonnen motie van ‘Groener Zeist.nu’ over een vuurwerkverbod in het centrum van het dorp. De woordvoerders van de ‘fracties’ gingen, gesteund door hun ‘fractiegenoten’, in debat met elkaar vanuit hun eigen ‘achtergrond’. De vergadering werd voorgezeten door de burgemeester, Koos Janssen, zoals dat in het echt ook gebeurt. Er ontstond een hele leuke discussie tussen de ‘fracties’, die zich kennelijk uitstekend thuis voelden in hun rol.

Uiteindelijk moest er worden gestemd. Na telling concludeerde de voorzitter dat er zowel voor als tegen de motie 13 stemmen waren uitgebracht.
Aan het einde van de bijeenkomst werd er onder het genot van een hapje en een drankje nog enthousiast nagepraat.
Het zal mij benieuwen wie van de deelnemers we terug gaan zien op de kieslijsten van de diverse politieke partijen, die Zeist rijk is.

Peter Timofeeff