peter timofeeff

Raadslid van de Week

Naam: Peter Timofeeff
Raadslid in de gemeente: Zeist
Raadslid sinds: 2006
Partij: Seyst.Nu
Hoofdberoep: gepensioneerd, voorheen meteoroloog RTL
Twitter: @ptimofeeff

De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleeft u dat ook zo en wat betekent dat voor u?
Eerlijk gezegd ben ik daar niet zo mee bezig, alhoewel ik mij daar wel van bewust ben. Als raadslid doe ik mijn best om de burger van Zeist zo goed mogelijk te vertegenwoordigen. Als raadslid van coalitiepartij Seyst.Nu werk ik, samen met college en ambtenaren, om Zeist nog een stukje mooier te maken. Wij zijn een lokale partij en toetsen dus met name of iets goed is voor de inwoners van onze gemeente.

Op welk onderwerp of thema maakt u deze raadsperiode het verschil?
Mijn portefeuille is “Samenleving”. In dat landschap is de afgelopen jaren natuurlijk heel veel gebeurd en nog steeds aan het gebeuren. Ik maak mij graag sterk voor de kwetsbaren in onze samenleving. En dat zijn er helaas nog erg veel. De mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, van hen wordt meer participatie verwacht. Van de ouderen wordt verwacht dat men zichzelf langer kunnen redden, met alle risico’s van dien. Mensen, die uit oorlogsgebieden hierheen zijn gekomen, die hun best doen om een eerlijk plekje in onze samenleving te vinden en daarbij wat steun nodig hebben. Enzovoorts. Daarnaast probeer ik ook mijn fractiegenoten te ondersteunen bij onderwerpen die op mijn kennis en ervaring aansluiten.

Hoeveel tijd besteedt u per week aan het raadswerk?
Dat is een beetje ‘hollen of stilstaan’. Op dit moment zijn de behandelingen van de begroting van 2017 aan de gang en nog wat andere grote onderwerpen. Ik denk dat ik de afgelopen weken, inclusief de vergaderingen ter zake, wel rond 30 uur p/w aan het werk ben geweest. In andere perioden is het wat rustiger.

Er is kritiek op de kwaliteit van de raad en raadsleden en daarmee het aanzien van de raad. Trekt u zich die kritiek aan?
Kritiek is er altijd geweest en zal er ook altijd zijn. Soms is kritiek terecht en ik zal altijd proberen ervan te leren. Vaak voel ik kritiek als niet terecht en zal deze dan ter kennisgeving aannemen.

Nogal wat raadsleden dreigen of overwegen te stoppen als raadslid vanwege bedreigingen, intimidatie en agressie. Is dat voor u reden om te stoppen of juist een extra drive om door te gaan?
Gelukkig heb ik zelf nog niet met dit soort zaken te maken gehad, maar enkele collega raadsleden wel. En dat was best heftig. Ik weet niet hoe ik zou reageren. Dat zal afhangen van het soort bedreiging. Maar in principe ben ik niet zo snel bang te maken.

Raadslid.Nu vraagt aandacht voor nazorg voor raadsleden die met bedreigingen, intimidaties en geweld te maken hebben gehad. Wat mist u zelf nog of wat is nodig voor raadsleden?
Ik ga ervan uit dat, in voorkomende gevallen, raadsleden en andere lokale politici, maar vergeet hier ook de ambtenaren niet, afdoende door de overheid worden beschermd.

Is de rol van de raad veranderd door de nieuwe taken voor zorg, ondersteuning en participatie?
Ik vind van wel. De zorg is dichter bij de mensen gekomen en de raad dichter bij de zorg. Voor de burger zijn de drempels om de raadsleden rechtstreeks aan te spreken een stuk lager geworden. Binnen onze Commissie Samenleving leeft een grote saamhorigheid. Natuurlijk zijn en blijven er politieke verschillen, maar er wordt raadsbreed meer in oplossingen dan in problemen gedacht. Geregeld zijn er bijpraatavonden, waarop betreffende ambtenaren de commissie op informele wijze informeren over bijvoorbeeld de voortgang van lopende zaken. Ik vind het fijn om deel uit te maken van deze commissie.

Er wordt van raadsleden verwacht dat ze deze raadsperiode aan de slag gaan met de Omgevingswet. Gaat dat lukken en wat doet u daaraan?
Natuurlijk gaat dat lukken! Maar zo ver ik weet ligt het voorstel nog in de Tweede Kamer. Dus wacht ik nog even met mij erin verdiepen. Ook al omdat het niet van mijn portefeuille is.

Waar kijkt u als raadslid trots op terug?
Wanneer we als raad, na goede inhoudelijke overwegingen en beraadslagingen, iets goed hebben gedaan voor onze gemeente.

Wat is uw belangrijkste advies voor nieuwe raadsleden?
Dat men zich ervan bewust is dat het raadswerk soms veel werk is, soms bevredigend maar ook soms frustrerend. Maar dat het raadswerk ook erg leuk is. Dat je je kunt inzetten voor de mensen in de gemeente waar je woont.

Gemeenteraden reserveren minder dan 1 procent van het gemeentelijk budget voor opleiding, onderzoek (Rekenkamer, accountant) en ondersteuning (griffie) door en voor de raad. Is er door uw raad voor opleiding, onderzoek en ondersteuning voldoende gereserveerd?
Rekenkamer en Griffie functioneren meer dan uitstekend in Zeist. Deze mensen worden hoog geacht. Aan opleiding mag wel wat meer worden gedaan. Met name op het gebied van financiën. Een probleem daarbij is wel dat het voor de raadsleden vaak moeilijk is om dat in hun volle agenda te passen. Voor veel raadsleden geldt immers dat zij het raadswerk doen naast een reguliere baan.

Vindt u dat de raadsvergoeding voor het raadswerk passend is?
Als je denkt aan het aantal uren dat er in het raadswerk gaat zitten kom je ruim te kort. Aan de andere kant moet je niet om het geld in de raad gaan zitten. Ik ben wel tevreden.

Wat is de belangrijkste taak van de gemeenteraad: Volksvertegenwoordiging, kaders stellen of controleren en waarom?
Wat mij betreft alle drie. En dat is een van de redenen waarom het raadswerk zo boeiend is.

Wat dient er volgens u te verbeteren aan de controle en invloed van de raad op de regionale samenwerkingsverbanden van uw gemeente?
Samenwerken binnen een regio is altijd goed natuurlijk. Samenwerken onder meer op het terrein van zorg, infrastructuur, landschap, milieu en ga zo maar verder. Je leeft tenslotte (dat geldt althans voor de meeste gemeenten;-)) niet op een eiland. Maar ik vind wel dat de afzonderlijke raden de eigen positie binnen de samenwerken moeten kunnen blijven bepalen.

Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging van Raadsleden, stelt zich tot doel om de positie van gemeenteraden en raadsleden sterk en krachtig te maken, onder het motto De Raad Doet Er Toe. Wat is volgens u nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?
Lastige vraag. Ik vind dat de gemeenteraad en haar leden in Zeist doorgaans een goede positie hebben ten opzichte van college en ambtenaren. Een enkele keer moeten wij elkaar nog wel eens hieraan herinneren. De onderlinge sfeer is gewoon goed te noemen. De raad is vaak zeer kritisch. Dat hoort ook zo. Maar er is ook altijd wel weer de wil om eruit te komen.

Raadslid.Nu heeft de controlerende rol van de raad in 2016 als hoofdthema. Welke rol kunnen de inwoners bij het uitvoeren van de controlerende taak door de gemeenteraad volgens u vervullen?
Wat mij betreft is dit het lastigste deel van de taken van de raad. Met name met betrekking tot de financiën. Maar het is ook de vraag of iedereen hier van de hoed en de rand moet weten. Er zijn tenslotte nog veel meer zaken die aandacht vereisen. Alle inwoners een relevante cursus geven is natuurlijk ondoenlijk. Maar er ligt hier naar mijn idee wel een taak voor college en ambtenaren veel beter en op een voor iedereen begrijpelijke manier te communiceren.

Stelling: ‘De gemeenteraad is de arena om politieke meningsverschillen uit te vechten’
Uitvechten is voor mij niet het juist woord. Politieke meningsverschillen uitvechten gaat niet lukken. Als het gaat om je mening te laten horen kan dat wel schriftelijk. Een ander middels een fel debat overtuigen lukt doorgaans ook niet, omdat die ander al met een papiertje naar de raad komt waarop zijn of haar mening staat. Men roept dan een keer of 5 de politieke mening maar komt niet dichter bij elkaar. Beter is het om in die politieke arena in het debat zo veel mogelijk de sterke punten bij elkaar te brengen en op die manier naar een goede besluitvorming te werken.

Stelling: ‘De gemeenteraad geeft als hoogste bestuursorgaan het voorbeeld hoe er in de gemeente wordt omgegaan met elkaar.’
Ik ben daar voor. Ik zie de gemeenteraad ook als overlegorgaan. Debat is een middel en geen doel. Er moet altijd respect zijn voor een ieders mening, ondanks de eventuele verschillen.

Wanneer is uw werk als raadslid in de gemeente geslaagd?
Wanneer ik kan terug kijken op een periode waarin in naar beste eer en geweten een steentje heb bijgedragen aan het welbevinden van de mensen in onze gemeente. Daarnaast als mijn kiezers vinden dat ik ze zo goed mogelijk heb vertegenwoordigd.

Gaat u bij de volgende raadsverkiezingen door als raadslid?
Weet ik nog niet. Bij leven en welzijn in principe wel.

Bron: Raadslid.nu