Controle op aanlijn- en opruimplicht

Vanaf maandag 19 december a.s. gaat de gemeente Zeist meer controleren op het naleven van de aanlijn- en opruimplicht. Hondenbezitters die hun hond(en) niet aanlijnen op plekken waar dit wél zou moeten en/of de hondenpoep van hun hond(en) niet opruimen, worden daar op aangesproken en riskeren bij een volgende overtreding een boete van maximaal €140,00.

Hondenpoep op straat is een grote ergernis voor veel mensen. Die klacht is inmiddels luid en duidelijk overgekomen bij verantwoordelijk wethouder Roy Luca. Hij geeft toe dat het op sommige plekken de spuigaten uitloopt en dat het tijd wordt dat er meer en strenger wordt gecontroleerd.
Wanneer hondenbezitters zich bij het uitlaten van hun viervoeter(s) niet houden aan de regels, riskeren ze voor het niet aanlijnen een boete van €90,00 en voor het niet opruimen van de hondenpoep €140,00.

Bewustzijn
Ondanks het feit dat veel hondenbezitters de aanlijn- en opruimplicht wél in acht nemen en daar ook het nut van inzien, is er een groep die zich hier makkelijker vanaf maakt. Door vooraf aan te kondigen dat de Boa’s van de gemeente Zeist vanaf maandag 19 december a.s. meer en strenger gaan controleren in de openbare ruimte, hoopt de wethouder dat hondenbezitters zich meer bewust worden van de overlast die ze veroorzaken.

Hondenbelasting
Voor iedere hond wordt jaarlijks belasting betaald aan de BghU (Belastingsamenwerking gemeenten hoogheemraadschap Utrecht). Met dit belastinggeld wordt het beheer en onderhoud van de openbare ruimte bekostigd, daar waar het hondenpoep betreft. De gemeente ruimt er de hondenpoep van op, zet extra hondenpoepruimers in op overlastplekken, koopt er hondenpoepzakjes van in, plaatst paaltjes en afvalbakken en leegt de 275 afvalbakken. Het betalen van de hondenbelasting neemt uiteraard niet weg dat hondenbezitters een eigen verantwoordelijkheid hebben om de openbare ruimte schoon en leefbaar te houden.

Gratis hondenpoepzakjes
Iedere hondenbezitter kan gratis hondenpoepzakjes bestellen via www.mooibezorgd.nl of ze ophalen in de publiekshal van het gemeentehuis en bij de wijkservicepunten.
Meer informatie
Meer informatie over de aanlijn- en opruimregels voor honden, is te vinden op www.zeist. Ook is er een kaart beschikbaar met alle afvalbakken, hondenuitlaatstroken en hondenspeelplaatsen.