Proef met psycholance

Proef met psycholance op initiatief van Seyst.nu

Zeist – Per 1 maart start een pilot van 6 maanden van een 24/7 GGZ vervoersdienst.

Een motie die daarom vroeg, ingediend door Marian van Aller van Seyst.nu, werd door de gemeenteraad van Zeist omarmd en unaniem gesteund.
Met name verwarde mensen worden op die manier begeleid naar het juiste en meest passende zorgtraject.

“Deze mensen horen niet in een politiecel thuis, maar dienen gezien, gehoord en geholpen te worden”,

Zo pleitte Marian van Aller