op pad met de golfkar

Op pad met de golfkar?

Misschien komen ze straks ook in Zeist: elektrische golfkarren waarmee vrijwilligers voor een laag tarief mensen vervoeren die anders niet makkelijk ergens kunnen komen. Een motie van Seyst.nu om dat te onderzoeken is vorige week unaniem aangenomen in de gemeenteraad.

Zeist – “Het kan gaan om een bezoekje aan het ziekenhuis of familie.” In Utrecht rijdt sinds vorig vrijwilligers van Buurt Mobiel met golfkarren mensen naar hun bestemming en volgens Seyst.nu lijkt dat ook voor het sterk vergrijzende Zeist een goede manier van vervoer.

Wethouder Fluitman (CDA; zorg, ouderen) beloofde dit vervoer ter sprake te brengen in een speciale regionale werkgroep die kijkt naar doelgroepenvervoer.

bron: Nieuwsbode Zeist