nieuwsbrief 23 juni 2017

Nieuwsbrief Gemeenteraad Zeist

Dit is een speciale en lange nieuwsbrief. Dat komt omdat we alle partijen uit de gemeenteraad goed tot hun recht willen laten komen. Afgelopen dinsdag staken zij namelijk veel tijd en energie in de Algemene Beschouwingen en gaven daar hun visie, oordeel en kleuring aan de beleidsvoornemens en financiële rapportages.
Iedere fractie kreeg daar 7 minuten voor. Alle negen bijdragen zijn hieronder heel kort samengevat met daarbij de link naar de complete tekst. De volgorde van de sprekers is dit jaar om en om coalitie en oppositie en van groot naar klein.

Bekijk hier onze complete bijdrage

Bekijk hier de complete Nieuwsbrief van de Gemeenteraad Zeist