Week van de Veiligheid

Het betreft een groep professionals, actief in de wijk Zeist west.  De wijkmanager en wijkwethouder en ook mensen van de woningcorporatie, van de welzijnsinstelling Meander Omnium, politie gemeentelijke BOA’s Meander Omnium en van Sociaal team/CJG.   Men is in het kader van de “Week van de Veiligheid”, net als in andere buurten in Zeist, in gemengde tweetallen de straat opgegaan. Aanbellen bij mensen en aanspreken van mensen op straat in de buurt van de Nijenheim flats 80 en 90 en omliggende laagbouw. Het doel was om van de bewoners te horen hoe het gesteld is met hun gevoel van leefbaarheid en veiligheid in de buurt. In andere jaren waren de acties in de Week van de Veiligheid gericht op zenden, met flyer in de hand tips geven aan de mensen over inbraakpreventie. Nu was het gericht op ontvangen van signalen  Na afloop direct evaluatie en aandachtspunten en vervolgacties doornemen met een stamppotmaaltijd. Grote lijn: verreweg de meeste bewoners wonen prettig. Overlast is minder dan voorheen. Nog wel wensen en aandachtspunten. En niet onbelangrijk, de deelnemers kregen er nieuwe energie van.