infographic begroting 2018

Begroting 2018 in het kort

In januari of februari 2018 ontvangt u de aanslag gemeentebelastingen. We laten u graag zien wat we met dit geld doen.

Daarom hebben we onze begroting op deze pagina geplaatst. U ontvangt de aanslag van de BghU (Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht). Dit is een samenwerkingsverband op het gebied van belastingen tussen meerdere gemeenten en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. De BghU voert namens de gemeente Zeist de heffing en invordering van lokale belastingen uit. Ook stelt de BghU de hoogte van de WOZ-waarden vast voor alle onroerende zaken in onze gemeente. Kijk voor meer informatie op www.bghu.nl.

infographic begroting 2018