Plattegrond 1 2016 stretch

Start bouw van winkel centrum de Clomp gaat beginnen

Rialto start met voorbereidende werkzaamheden

Rialto start met alle voorbereidingen, die nodig zijn voor de realisatie van de nieuwbouw. Het gaat om het bepalen van de bouwroute, het beschikbaar krijgen van de 2 winkels in het ’t Hollebloc (kapper en kaaswinkel) en voorbereidingen voor de sloop en bodemsanering.

De sloop start eind november/ begin december aan de binnenkant van gebouw ’t Hollebloc. De winkeliers willen we zoveel mogelijk behoeden voor overlast in de maand december (Sinterklaas en Kerstmis). De sloop van de buitenzijde van gebouw t’ Hollebloc zal daarna plaatsvinden.

Vervolgens zal een tijdelijk parkeerterrein worden aangelegd en de bodemverontreiniging worden gesaneerd. Deze werkzaamheden zullen naar verwachting tot mei doorlopen.

Daarna start Rialto met de bouw van bouwblokken A en B (supermarkt Deen en Albert Heijn, winkels en woningen), daarna de sloop van AH en de passage. De laatste fase start de ontwikkelaar met de bouw van bouwblok C (supermarkt Aldi, winkels en woningen).

In 2020 zal het nieuwe winkelcentrum en openbaar gebied volledig zijn vernieuwd.