Unaniem gekozen lijst trekker van Seyst.nu Roy Luca

Hoe kunnen we Zeist nog beter maken

Trots ben ik op Zeist en haar inwoners en zelf als inwoner maar ook als bestuurder! Vanuit deze rol weet ik ook wat er speelt in de samenleving. Ik stel mij zelf regelmatig de vraag hoe we Zeist nóg beter kunnen maken.

Doorpakken van zaken die er spelen vind ik belangrijk. Door gehoor te geven aan dat wat er leeft in de samenleving, door van tempo ‘up tempo’ te maken. We zijn er immers voor de samenleving. En dat wil ik waarmaken. Door te doen wat we zeggen.

Er worden heel veel onderhoudswerkzaamheden aan de wegen uitgevoerd. Soms is dat best hinderlijk, maar uiteindelijk plukken we daar wel allemaal de vruchten van.

Omdat we de fietsroutes en de wegen in goede staat brengen en onderhouden wordt de bereikbaarheid veel beter.

Daarnaast ga ik voor verbetering op veel meer vlakken zoals: nog betere zorg, betere woningvoorraad van Sociale- en Starterwoningen en nog betere mogelijkheden voor onze ondernemers.

Natuurlijk zijn er altijd zaken die we kunnen verbeteren. Maar ik wil ervoor gaan samen met Seyst.nu. Wij maken daarin het lokale verschil; vóór en met de Seyster samenleving, juist nu! Zeist gaat mij aan het hart. Goed doen voor het dorp en haar kernen en onze inwoners, dat doen we écht samen.

U kunt op mij rekenen!

En Seyst.nu de juiste Partij voor U.

Roy Luca