wip

Werkzaamheden Lindenlaan

College van Burgemeester en Wethouders en de Gemeenteraad
van de Gemeente Zeist
Het Rond 1
3701 HS Zeist

Zeist, 11 december 2017

Geachte dames, heren.
Onlangs zijn de werkzaamheden op de Lindenlaan min of meer afgerond.
Deze werkzaamheden bestonden uit de aanleg van verkeersremmende maatregelen en het
opknappen van de rotondes. De maatregelen hebben het oogmerk om sluipverkeerte
ontmoedigen en de snelheid eruit te halen op de Lindenlaan omdat er ondanks het 30-km
gebied veel te hard gereden wordt. De toekomst zal uitwijzen of dit alles ook het geval zal
zijn.
In ieder geval is een veiligere en gezondere leefomgeving gecreeerd voor de gebruikers van
de Lindenlaan, de vele schoolgaande fietsers en de kinderen van het kinderdagverblijf, en de
bewoners en direct omwonenden van de Lindenlaan.

Vele jaren hebben diverse bewoners zich ingezet om de Lindenlaan veiliger te maken en het
laatste jaar zijn eindelijk wezenlijke stappen gezet om e.e.a. voor elkaar te krijgen.
Daarom willen we in het bijzonder uw college, de heer Luca, bedanken voor zijn
betrokkenheid, inzet en slagvaardigheid. Hij heeft, na vele jaren aanhangig maken, de
problematiek op de Lindenlaan serieus genomen en de verkeersremmende maatregelen
doen uitvoeren. Hij heeft ervooral voorgezorgd dat deze maatregelen niet weer uitgesteld
werden. Dat geeft ons weer een beetje meer vertrouwen in de gemeentepolitiek.

We wensen u alvast een heel voorspoedig 2018 toe.

Met vriendelijke groeten,

lindenlaan

Bekijk hier de PDF-Versie