Gasleidingen

Vervangen oude gasleidingen met behoud bomen

Netbeheerder Stedin is begonnen met het vervangen van oude gasleidingen. In de Gemeente Zeist liggen nog veel gasleidingen, ongeveer 7 kilometer, die zijn gemaakt van asbestcement. Vanuit de landelijke overheid moeten voor 2029 alle asbestcement gasleidingen zijn vervangen.

Werkzaamheden

Daarom is de netbeheerder gestart met een vervangingsprogramma. Per straat worden oude leidingen vervangen door nieuwe leidingen. Stedin en de Gemeente Zeist hebben gezamenlijk de planning opgesteld om de hinder van de werkzaamheden zoveel mogelijk te beperken. De bewoners langs de straten waar de gasleiding wordt vervangen worden schriftelijk op de hoogte gesteld.

Beschermen bomen

Voor de Gemeente Zeist is het ook erg belangrijk dat de bomen die vlakbij de leidingen liggen niet worden beschadigd. Daarom zet Stedin een speciale machine in die de grond wegzuigt waardoor belangrijke boomwortels heel blijven.