images2.persgroep
Raadslid en oud-weerman Peter Timofeeff. © De Jonge Angeliek

Lokale verbondenheid

Op dinsdag 16 januari 2018 werden er tijdens de raadsvergadering 2 moties vreemd aan de orde van de dag behandeld. Een van VVD en CDA en een van ons, Seyst.nu. De zogenoemde ‘vlaggenmoties’. Op zich lijken deze moties niet heel erg spannend, maar onder de oppervlakte speelde er best wel wat. Hoe lokaal ben je?
De eerste, van VVD en CDA dus, wilde een Nederlandse vlag in de raadzaal. Letterlijk stond er in die motie: ‘in navolging van de tweede kamer’.
Nou hebben ik natuurlijk, van huis uit, buitengewoon veel respect voor de Nederlandse vlag. Maar in de raadzaal hangt al een portret van onze koning Willem Alexander. Bovendien is aan een muur, net als in de hal van het gemeentehuis, de tekst van artikel 1 bevestigd, waarin staat dat iedereen gelijk is en ook zo behandeld dient te worden. Vanzelfsprekend onderschrijven wij die tekst van harte. Maar om dan ook nog een Nederlandse vlag te plaatsen met als enige reden dat ze het in de tweede kamer ook doen was net wat te veel van het goede. Zoals te verwachten viel hobbelen de landelijke partijen achter hun landelijke moederpartijen aan en stemden voor de motie. Seyst.nu stemde, als lokale partij, tegen. Wij hebben nu eenmaal geen binding met de landelijke politiek en hoeven dus ook niet achter de landelijke politiek aan te hobbelen.
De motie werd aangenomen en dus staat er binnenkort een Nederlandse vlag in de raadzaal van de gemeente Zeist te pronken.

De tweede motie was was die van Seyst.nu met als titel: “Lokale verbondenheid gemeente Zeist en haar kernen”. Zoals bekend bestaat de gemeente Zeist uit 5 kernen: Zeist zelf, Austerlitz, Bosch en Duin, Huis ter Heide en Den Dolder. Het gemeentehuis met de raadzaal bevinden zich in Zeist. Het hele jaar door worden er door de raad belangrijke besluiten genomen en vaak gaat dat over een van de kernen. En vaak ook spelen er belangrijke dingen. Het tunneltje in Den Dolder en nog niet zo lang geleden de dramatische gebeurtenissen rond Anne Faber. In Austerlitz het prachtige bestemmingsplan “Hart van Austerlitz”. En zo speelt er in de kernen natuurlijk nog veel meer. Nou ben ik een grage wandelaar en fietser. En geregeld kreeg ik van inwoners uit de 4 andere kernen de indruk dat men zich soms enigszins achtergesteld voelt.
En vandaar dus onze motie. Laat nou eens zien dat alle 5 kernen gelijk zijn en echt bij elkaar horen. Maak een symbolische weergave daarvan, bijvoorbeeld een vlag met het mooie wapen van Zeist, met daaromheen de namen van de 5 kernen met wellicht een karakteristieke afbeelding vanuit die kernen.
Hoe dat er precies uit moet komen te zien weet ik niet. Dat zou ik heel graag overlaten aan de creativiteit van onze Zeister kunstenaars of andere inwoners. Wellicht in de vorm van een prijsvraag.
Dat symbool van verbondenheid komt in de hal. Want daar komt iedereen uit de hele gemeente wel eens. Voor een rijbewijs, een paspoort of andere burgerzaken.

Onze motie heeft het gehaald, zij het nipt. En wie stemden er tegen onze lokale motie? U raadt het al: VVD en CDA. Maar ja zij hebben nu eenmaal binding met hun moederpartijen in Den Haag.

In inmiddels heeft de cultuurmanager van de gemeente Zeist al de eerste stappen gezet.
We zijn reuze benieuwd wanneer de symbolische weergave van de lokale verbondenheid tussen alle 5 kernen van de gemeente Zeist te bewonderen valt in de hal van ons gemeentehuis aan ‘t Rond.

Peter Timofeeff