openbare ruimte

De geur van de lente is weer te ruiken!

Lente, dat is de geur van versgemaaid gras! Vanaf nu kunt u ons door heel Zeist bezig zien met het maaien van bermen. Helaas vindt niet alleen gras het fijn om te groeien in de lente, ook onkruid steekt weer de kop op. De RMN bestrijdt het onkruid met heet water. Door het hete water wordt de celstructuur van het onkruid vernietigd, waardoor de plant uitgeput raakt. Dankzij deze methode zijn er geen chemische bestrijdingsmiddelen nodig en raakt het grondwater dus niet vervuild.

Openbaar groen

Onderhoud en aanleg van openbaar groen is een verantwoordelijkheid van de gemeente. Onder openbaar groen vallen plantsoenen, openbare groenstroken, groen- en bloembakken, bermen en parken, maar ook vijvers en waterpartijen. Wilt u weten wat de gemeente allemaal doet op dit gebied, kijk dan op deze website bij groenonderhoud.

Bron: Gemeente Zeist