Installatie jongerenraad op Slotstad TV

Installatie jongerenraad op Slotstad TV

Op donderdag 29 maart om 16.30 uur wordt in Zeist de Jongerenraad formeel geïnstalleerd door burgemeester Koos Janssen in de raadszaal van het gemeentehuis. De Jongerenraad is in maart 2016 van start gegaan en heeft zich inmiddels ontwikkeld tot een groep van ruim twintig jongeren. De Jongerenraad buigt zich zeker 5 keer per jaar over een actueel onderwerp en brengt dan haar advies uit aan college, raad en/of ambtenaren.

In maart 2016 is de jongerenraad opgericht naar aanleiding van de ‘24 uur van Zeist’, waarin gezocht werd naar andere vormen van democratie. Inmiddels is de Jongerenraad al vele keren bij elkaar gekomen om over een onderwerp van gedachten te wisselen en een advies te formuleren. Zo hebben de jongeren gesproken over opvang van statushouders, volkshuisvesting, kennisgemaakt met het college en de raad, de Brede Milieuvisie en de begroting 2018.
Meer informatie over de Jongerenraad en de onderwerpen waar zij hun advies over hebben gegeven, zie www.zeist.nl/Jongerenraad.

Slotstad TV zendt deze installatie rechtstreeks via Slotstad TV uit vanaf 16.00 uur, wanneer voorafgaand aan de vergadering presentatrice Henny Fokkema enkele van de jongeren zal interviewen (onder voorbehoud).

Bron: Slotstad