terugdraaien

Terugdraaien verkeersmaatregelen Zeist

Spannend tot het laatste moment

Het gonst in de Zeister samenleving. Zo zou tijdens het debat over de evaluatie van de centrumvisie op dinsdag 26 november jl. door de raad besloten zijn tot het terugdraaien van de verkeersmaatregelen. Ook zou wethouder Hoogstraten zijn afgetreden. Van beide is geen sprake. Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 10 december a.s. zal de raad pas een besluit nemen ten aanzien van hetgeen is opgenomen in het raadsvoorstel evaluatie centrumvisie. In dat raadsvoorstel ook het verzoek tot bestendiging van twee (omstreden) verkeersmaatregelen. Het moment voor Seyst.nu een amendement in te dienen om dit raadsvoorstel zodanig aan te passen dat de raad kan beslissen de diverse verkeersmaatregelen waartegen in de Zeister samenleving veel weerstand bestaat terug te draaien. Dit amendement presenteerde zij tijdens het debat. Geen verrassing, want Seyst.nu heeft, samen met NDZ, voorafgaand aan de invoering van de verkeersmaatregelen al een motie ingediend om de verkeersmaatregelen niet in te voeren. Deze motie werd echter, op de SP na, door de andere partijen niet gesteund. Sindsdien hebben vele, vele inwoners en ondernemers zich geroerd. Er is grote overlast en hinder en daarmee geen draagvlak voor de maatregelen. Seyst.nu zag het al aankomen en heeft alle input ter harte genomen. Zij heeft meerdere keren aangegeven achter deze bezwaren te staan. Helaas kreeg zij geen meerderheid mee en bleef ook de wethouder (GroenLinks) bij haar standpunt. Een verrassing tijdens het debat was dan ook het optreden van de coalitie. Het bleek dat de coalitie nu eindelijk inziet dat er iets moet gebeuren. En ook uit die hoek kwam er een amendement. Dit amendement is echter minder verstrekkend dan dat van Seyst.nu. Het is dus spannend tot het eind. Wat zal de raad de 10e beslissen? Zie zeist.raadsinformatie.nl (Overzicht / Vergadering Debat Evaluatie centrumvisie 26-11-2019 en Overzicht / Vergadering Raad 10-12-2019 / Punt 10 Evaluatie Centrumvisie) voor meer informatie.

Bestuur Seyst.nu
bestuur seystnu