image 2021 03 30 113256
Een uitgestorven Slotlaan in het centrum van Zeist, in januari van dit jaar, toen de winkels nog helemaal dicht waren.

Zeist biedt noodlijdende ondernemers hulp … die nog even niet zo voelt: ‘Op dit moment helpt het allemaal niets’

Een voorstel van Seyst.Nu om ondernemers in nood tegemoet te komen in huisvestingskosten, zoals ondernemers zelf hadden voorgesteld, haalde het niet. 

Per ondernemer kijken wat er nodig is hem of haar overeind te houden tijdens de coronacrisis. En desnoods extra geld uittrekken als dat de enige oplossing is. Dat is de reactie van de Zeister gemeenteraad op de noodkreet van centrumondernemers. ,,Op dit moment helpt het allemaal nog niets.” 

Als gevolg van de gedwongen sluiting en andere beperkende coronamaatregelen staat zeker de helft van de 150 horeca-ondernemers en winkeliers op omvallen, zo lieten centrumondernemers de gemeente de afgelopen weken bij herhaling weten. Toch zit er voor hen niet meer in dan kwijtschelding van belastingen en hulp bij promotie, zo bleek uit het tweede steunpakket dat burgemeester en wethouders optuigden. Van de ruim 1,8 miljoen die wordt uitgetrokken komt het grootste deel ten goede aan sport- en culturele sector. Hulp aan ondernemers is niet eerlijk te regelen of onbetaalbaar, zo verdedigde wethouder Sander Jansen de keuze. 

De unanieme gemeenteraad wil wel ruimte gegeven aan extra hulp aan ondernemers in nood, ook die buiten het centrum en in de andere kernen van Zeist. Maar dan moet eerst via een opgericht ondernemersloket de precieze behoefte van door coronamaatregelen getroffen ondernemers duidelijk worden, om maatwerk te kunnen bieden. Voor zover bestaande hulp en regelingen geen uitkomst bieden, wil de gemeenteraad extra geld beschikbaar stellen.

Voorzitter Ronald Schrijvers van de verenigde centrumondernemers weet niet wat hij ervan moet denken, liet hij na het raadsbesluit weten. ,,Ze gaan een inventarisatie maken en dan is er een een open einde. Ze gaan het nog druk krijgen”, zegt hij ietwat cynisch. ,,Op dit moment helpt het allemaal nog niets.” Terwijl hulp aan sommige ondernemers volgens hem nú nodig is.

Bron: Maaike Kooistra – Algemeen Dagblad