seyst.nu nieuwsitem

Motie ‘uitvoerbare alternatieven’ unaniem aangenomen

Vanavond is unaniem onze motie ‘uitvoerbare alternatieven’ aangenomen tijdens de raadsvergadering. Deze motie roept op om veel verder te kijken naar alternatieven om duurzame energie op te wekken zoals de Groene Driehoek deze ons heeft aangereikt!
#maximaallokaal maximaallokaal.nl

Lees hier de ingediende motie:


Motie “uitvoerbare alternatieven”

seyst.nu squareDe gemeenteraad van de gemeente Zeist,

In vergadering bijeen op 12 oktober, beraadslagende over het raadsvoorstel “vaststellen van de Regionale Energie Strategie” (21RV044)

Overwegende dat:

 1. Ondertekende partij absoluut de urgentie en noodzaak van de energietransitie onderkent.
 2. de raad de routekaart nieuwe energie heeft aangenomen in 2020.
 3. het zoeken naar geschikte locaties voor wind en zonne-energie plaatsvindt.
 4. de spoorzone/A12 volgens de gemeente goed is voor 0 tot 4 windturbines.
 5. er weinig draagvlak onder de inwoners is, voor het plaatsen van windturbines in het
  zoekgebied spoorzone/A12, daarnaast is dit een kwetsbaar natuurgebied.
 6. er door de werkgroep de Groene Driehoek alternatieven zijn aangedragen die zorgen
  voor meer energie opwekking zonder het plaatsen van windturbines in dat gebied.
 7. deze alternatieven in de praktijk echt uitvoerbaar zijn.
 8. we met het uitvoeren van het alternatieve plan (zie bijlage) dus een groter aandeel
  pakken in onze opgave en wij dat zien als pure winst.

Verzoekt het college

 1. met het oog op ons kwetsbare groen en voor een groene toekomst de alternatieve
  scenario’s, waaronder die van de Groene Driehoek alsook andere nog niet
  genoemde alternatieven, mee te nemen in de actualisatie van de routekaart.

En gaat over tot de orde van de dag.

Roy Luca
Seyst.nu

Bekijk hier het originele document: Motie “uitvoerbare alternatieven”