Seyst.nu hoera geen windmolens

Hoera! – Geen windmolens in Zeist

Tot onze grote vreugde is zojuist bekend gemaakt dat er tot in ieder geval 2030 geen windmolens op het grondgebied van Zeist worden geplaatst. Seyst.Nu heeft enige tijd geleden een motie ingediend waarin wij het college opdracht geven vooral de alternatieven te onderzoeken. Tot die tijd was de focus vooral op wind- en zonne-energie gericht. Werkgroep De Groene Driehoek heeft een prachtig alternatief plan gepresenteerd waardoor er meer energie opgewekt kan worden zonder het plaatsen van windturbines. Een plan dat dankzij onze motie “Uitvoerbare alternatieven” unaniem is aangenomen door de gemeenteraad.  
 
Het voorlopig niet plaatsen van windturbines is een grote overwinning voor Zeist, onze inwoners, de Groene Driehoek en Seyst.Nu. De komende jaren kunnen gebruikt worden om de alternatieven die er zijn beter te onderzoeken en uit te voeren.
 
Seyst.Nu: maximaal lokaal