Lijsttrekker Seyst.nu Roy Luca e1645101139236
17 februari 2022 tekst: Carolien Paasman; foto: Hans van Oosterhoudt

Lijsttrekker Seyst.nu: Roy Luca

Roy Luca is lijsttrekker van Seyst.nu. De geboren en getogen Zeistenaar heeft zichzelf opnieuw uitgevonden. Hij is nu directeur en mede-oprichter van Kozinez, een bedrijf dat zich bezighoudt met bio-eco-bouw en drijvende woningen. ”Wij voeren duurzaam ecologische prefab bouwprojecten uit door heel Nederland. Wij leveren echt groene waterstofmotoren op boten. En we leveren circulaire watersystemen. Ik zeg altijd: zoek het aan de goede kant met oplossingen.”

Luca was in de raadsperiode 2014-2018 wethouder met onder meer verkeer, openbare ruimte, de wijk Zeist-West en dienstverlening in zijn portefeuille. Hij is nu actief als raadslid, een functie die hij de acht jaar voor zijn wethouderschap ook vervulde.

Hij rolde naar eigen zeggen in de politiek. Hij runde een gemakswinkel aan de Slotlaan. ”Als ondernemer en inwoner voelde ik mij niet gehoord. Ik zet me in voor het dorp en ben trouw aan onze inwoners. Ik zie nu dingen waarvan ik denk: dat kan niet waar zijn. Ik vind dat er op bestuurlijk gebied veel niet goed gaat. Daar wil ik verandering in brengen.” Of het niet lastig is om na vier jaar als wethouder opnieuw als raadslid aan de slag te gaan? ”Helemaal niet. Ik ben door de samenleving gekozen als raadslid. Ik ga niet weglopen.”

Hij vervolgt: ”Wij gaan voor maximaal lokaal. Ik vertegenwoordig de lokale partijen van Utrecht/U26 bij de Onafhankelijke Senaatsfractie. De leden van de provinciale staten kiezen de leden van de Eerste Kamer. Op deze manier breng ik het lokale belang ook over in Den Haag.”

Wat heeft uw partij gedaan om de lijst een afspiegeling van de Zeister samenleving te laten zijn? Zowel waar het gaat om man/vrouw als om mensen met migratieachtergrond.
“Seyst.Nu heeft haar best gedaan een zo divers mogelijke lijst samen te stellen uit onze geïnteresseerde leden. Hierbij hebben we een goede man/vrouw verhouding, twee om twee bij de eerste vier. Er is een mooie mix uit diverse wijken en kernen van Zeist en ook mensen met een migratieachtergrond.”

Ook het CBS meldde eerder een flinke toename van het aantal ‘rijken’ dat een beroep doet op de WMO voor huishoudelijke hulp. Een aantal gemeenten laat het inkomen meewegen bij de toekenning. Wettelijk mag dat niet. Het probleem speelt ook in Zeist en kost veel geld. Wilt u dit aanpakken? Hoe?
“Hierover hebben wij ons al geruime tijd druk gemaakt. Dat het mogelijk is dat er huishoudelijke hulp voor een vast laag bedrag door ‘rijken’ kan worden verkregen, steekt. Een inkomenstoets hierop zou niet meer dan redelijk zijn. Daarnaast zou het goed zijn om hier open met mensen over in gesprek te gaan en hen te wijzen op fatsoensnormen. Deze regeling moet vooral gelden voor mensen die het echt nodig hebben.”

Blijft de Slotlaan toegankelijk voor autoverkeer?
“Als het aan Seyst.nu ligt wel. De Slotlaan moet wel minder toegankelijk zijn voor sluipverkeer. Veiligheid voor langzaam verkeer zoals voetgangers en fietsers heeft prioriteit.”

Een aantal supermarktondernemers heeft de raad opgeroepen de openingstijden op zondag blijvend te verruimen. Wat vindt u?
“De laatste keer dat hier over gesproken is heeft Seyst.nu aangegeven dat een opening op zondag van 12.00 tot 18.00 uur voldoende is. Verruimen kan wat ons betreft alleen in goed overleg tussen supermarkten, lokale ondernemers, kerken en wijken.” 

Mensen die aangewezen zijn op mantelzorg kunnen vaak niet alleen een avondje uit en moeten ook een kaartje voor hun mantelzorger kopen. Gesubsidieerde organisaties  moeten de mantelzorger een kaartje tegen een symbolische prijs aanbieden.
“Mantelzorgers zijn een onmisbaar onderdeel van de zorg. Het is van belang dat we goed weten wie mantelzorger is en wie mantelzorg ontvangt. Een symbolische prijs voor mantelzorgers zou een mooi gebaar zijn. Je kunt dit bijvoorbeeld ook koppelen aan de dag van de mantelzorger om het allemaal nog meer op de kaart te zetten. Of in de vorm van een ‘mantelzorg-paspoort’.”

Er moet gebouwd worden in Nederland de komende jaren en we hebben tegenwoordig weer een minister voor volkshuisvesting die zich daarmee bezighoudt. Die minister zal geen rekening kunnen houden met lokale wensen. Als het dan toch moet: waar kan in Zeist gebouwd worden?
“Er zijn zeer veel mogelijkheden waar er gebouwd moet en kan worden. Allereerst moet je kijken naar leegstaande bedrijfspanden. Er staan bijvoorbeeld langs de Utrechtseweg diverse panden al geruime tijd te wachten op verbouwing naar woningen. Daarnaast zijn er gebieden zoals de Vogelwijk, dansschool Ritzer, de W.A Hoeve, naast de Koelaan tegenover tennisvereniging Griffensteyn en in de buurt van Station Driebergen-Zeist. En daar waar hen kan zou gestapelde bouw een oplossing zijn. Als er gebouwd moeten worden willen wij wel een voorrangsregeling voor eigen inwoners. Dit bevordert ook weer de doorstroming in Zeist.”

Wat gaat uw partij doen tegen het woningtekort voor mensen met een laag of middeninkomen?
“Er zijn harde afspraken over percentages nieuwe woningen voor de lage en middeninkomens. Deze moeten ook nagekomen worden en blijvend ingevuld worden. “

In veel steden in binnen- en buitenland gaan stemmen op om de maximale snelheid in de bebouwde kom standaard te verlagen tot 30 km/uur. Dat is veiliger. Doen we dat ook in Zeist?
“30 kilometer per uur binnen de bebouwde kom is natuurlijk veiliger. Het moet alleen geen schijnveiligheid worden. Zolang de wegen niet zijn ingericht als 30 kilometerzone is handhaven niet mogelijk. Dit moet dus ook in de wet geregeld worden. Dus zorg dat de bebouwde kom dan ook wordt ingericht als 30 kilometergebied. Overigens zouden uitvoerwegen zoals de Utrechtseweg niet 30 kilometer worden.”

Mag de KNVB 5 hectare van Boswachterij Austerlitz kappen om er voetbalvelden en een parkeerplaats aan te leggen? Gebruik van bestaande clubvelden is voor de bond geen optie.
“In april 2021 zijn wij bij zowel de KNVB als bij het Dierentehuis Zeist op werkbezoek geweest om de situatie ter plaatse te bekijken en te horen hoe er naar gekeken wordt. Het stuk bos is een zogenaamd arm-bos. Echter wordt dit nu gebruikt door het Dierentehuis. Wij hebben diverse mogelijkheden besproken hoe je er ook naar kunt kijken. Met minder kap en ook een wal die de biodiversiteit bevordert. Ook moet er een fatsoenlijke looproute zijn voor de honden van het dierentehuis. En de boomkap moet ruimschoots gecompenseerd worden zoals de KNVB voorstelt zodat de ecologische structuur van de regio verbetert.”

Overgewicht is een probleem. Fastfood is een van de veroorzakers. Zou de gemeente geen limiet moeten instellen op het aantal fastfoodzaken?
“Overgewicht is zeker een probleem in de maatschappij. Dit los je niet op door enkel het aantal fastfoodzaken te limiteren. Het gaat veel verder dan dat. Dit zit in onderwijs, gezonde alternatieven aanbieden, het bevorderen van bewegen en gezonde voeding thuis.”

Bewegen is belangrijk. Voor bewegen geldt: jong geleerd, oud gedaan. Wat gaat u doen om kinderen uit alle geledingen van de maatschappij in beweging te krijgen?
“Het is van belang dat iedereen de mogelijkheid krijgt om te sporten. Hiervoor is het noodzakelijk om te kijken naar kinderen die nu onder de armoedegrens leven. De gemeente zou voor hen de sportpas moeten blijven faciliteren. Ook moeten er goede afspraken op scholen komen over gym en schoolzwemmen, onder andere door het aannemen van vakdocenten en gebruik te maken van goede faciliteiten.”

Wat vindt ú dat er met de Klinker moet gebeuren?
“Opknappen is nodig, maar afbreken en nieuwbouw is voor dit gebied even niet wenselijk. De Klinker aan de marktkant kan wellicht iets uitbreiding krijgen, bijvoorbeeld met horeca, voor de dagen dat er geen markt is. Of kleinere terrassen als er wel markt is.”

Zeist profileert zich als een fietsstad. Maar de fietstunnel onder de Utrechtseweg dient alleen maar om de auto’s sneller door te laten rijden. Fietsers hadden meer gehad aan een tunnel onder de Kromme Rijnlaan. Ligt die tunnel wel goed?
“Zeist is bij uitstek een mooi fietsdórp. De geplaatste fietstunnel creëert een win-win situatie omdat er voor fietsers tussen Zeist-West en Zeist-Noord geen oponthoud meer is. Juist ook in de richting van het Utrecht Science Park is dit prettig. Hiermee zijn ook de schoolroutes bij het Herman Jordan een stuk veiliger geworden.”

Wat moet er met de OZB gebeuren? En waar moet dan op bezuinigd worden, of wat moet er met de opbrengst gebeuren?
“De OZB gaat de komende 3 jaar met 3 procent per jaar omhoog. Hier hebben wij mee ingestemd. Wij volgen hiermee de lijn van de Inwoners Advies Commissie.”

Wat gaat de gemeente Zeist zelf doen om de klimaatambitie waar te maken?
“Het is van groot belang dat we de klimaatambities waarmaken. Dat kan ook door flink te investeren in duurzame energieopwekking. Dat zien wij het liefst door ‘zon op dak’ en door zonnepanelen op overkappingen, en het verduurzamen van gebouwen. Subsidieer afkoppelingen van hemelwater en investeer in waterstofoplossingen. Met herinrichtingen moeten we ook goed kijken naar waterbufferen en opslag.”

Bron: https://www.zeistermagazine.nl/interviewlijsttrekkerseystnu