seyst.nu nieuwsitem

Reactie Seyst.Nu op advies informateur

Dank aan informateur voor de gesprekken en de ondersteuning vanuit René Grotens en Johan Janssen.

Seyst.Nu is enigzins teleurgesteld in de uitkomst van het informatieproces. ​Niet alleen omdat wij geen deel uitmaken maar zeker omdat hiermee een vorm van lokale invloed hiermee teniet gedaan wordt. 

Een samenwerking tussen GL en D66 ​is niet meer dan logisch gezien de uitslag van de verkiezingen en een aanvulling met 2 andere partijen past hierbij.  

Seyst.Nu had graag gezien dat het groene hart van GL en D66 nu echt een groene lokale keuze zou maken. Seyst.Nu is een groene lokale partij (denkend aan de Groene Driehoek welke belangenpartij wij geïntroduceerd hebben). De VVD is de grootste verliezer in Zeist, de kiezer heeft gesproken. Naar ons idee is het raadzaam om naar de kiezer te luisteren. Laten we in Zeist het verschil maken. Het meest zijn wij nu teleurgesteld dat er met 3 van de 4 coalitiepartijen gewoon weer wordt verdergegaan. Wij betwijfelen of dit ook recht doet aan de 44% van de mensen die niet gestemd hebben. Op landelijk niveau is de meest gehoorde klacht dat “je kan stemmen wat je wil maar ze luisteren toch niet”.​ En of zij hiermee gestimuleerd worden een volgend keer wel te gaan stemmen, wij betwijfelen dat als er dit college komt straks. Waarom stemmen als het toch geen verschil maakt wat er gebeurt.

Wij zijn misschien nog wel het meest teleurgesteld dat er nu wederom geen lokale partij (dat is iets anders dan een lokale afdeling van een landelijke partij) mee mag doen met de formatiegesprekken. ​Seyst.Nu heeft oog voor de inwoners, staat voor het lokale belang. Het moet goed zijn voor Zeist, haar kernen en voor de inwoners van Zeist.

Wij willen nogmaals aangeven dat wij graag een bijdrage willen leveren aan een coalitie waar we echt met oog voor onze inwoners stappen zetten op het gebied van duurzaamheid, bouwen, participatie en zorg. 

Een hoofdlijnen-akkoord heeft wel onze voorkeur. Dit geeft ruimte aan de overige partijen en onze inwoners.

Als tip zouden wij wel mee willen geven dat wij een wethouder voor enkel ‘bouwen’ een goed idee vinden.