Zeist Thomaskerk
Foto Bron: Wikipedia HENKVD https://commons.wikimedia.org/wiki/User:HenkvD

Seyst.Nu over de Thomaskerk

De Thomaskerk (Oranje Nassaulaan 35) een sobere zaalkerk in de voor Duintjer typerende, functionalistische vormen, werd gebouwd in 1961 en de laatste kerkdienst werd gehouden in 2015. Sindsdien wordt er gebrainstormd over de toekomst van het gebouw. Nu er geen diensten meer gehouden worden en de kerk daarmee haar feitelijke doel verloren heeft, heeft de Gemeente Zeist dit monument toegewezen als bestemming wonen.

In 2021 heeft maatschappelijke ontwikkelaar Steenvlinder dit gemeentelijk moment opgekocht met het idee hier kluswoningen in te realiseren. Het betreft hier woningen waarbij de nutsvoorzieningen altijd aanwezig zijn. Kopers kunnen veel zelf aan hun woning doen en deze indelen zoals zij dit wensen. In 2021 is het eerste plan van Steenvlinder bij de Gemeente ingediend, een plan waarbij 19 woningen mogelijk gemaakt worden.

De omwonenden hebben vervolgens contact gezocht met Seyst.Nu omdat de plannen zijn op meerdere punten strijdig zijn met geldende wet- en regelgeving. Ook zijn de plannen in strijd met het bestemmingsplan Hoge Dennen en de ambitie van de Gemeente om de Oranje Nassaulaan en omgeving meer verkeersluw te maken.

Seyst.Nu heeft vragen uitgezet bij de betreffende medewerker “monumenten” en is zeer verheugd met de uitkomst, namelijk dat er NU geen vergunning verleend wordt.

Steenvlinder zal terug naar de tekentafel moeten en met een nieuw plan komen. Dat zal opnieuw beoordeeld worden naar alle normen die van toepassing zijn op een gemeentelijk monument en rekening houden met de wijk en haar ambities. Seyst.Nu heeft alle vertrouwen in de juiste aanpak voor de toekomst van de Thomaskerk en zal dit proces nauwlettend volgen.

 

Beschrijving bij foto
Dit is een afbeelding van een gemeentelijk monument in Zeist met nummer

299

Datum Foto25 juni 2016, 15:59:17
Bron Foto AuteurEigen werk HenkvD op WikipediA