MARIAN VAN ALLER

Raadslid

Raadslid

Portefeuille:

Voorzitter commissie Samenleving

“Seyst.nu wil de soms irritante ‘drempels’
in de samenleving wegnemen”

Net als half Nederland was ik de laatste jaren een zwevende kiezer.
Had op iedere partij wel wat af te dingen. Bij Seyst.nu kwam ik mensen tegen met een groot hart.
Geen mensen die prachtige speeches met grote volzinnen ten gehore brengen, maar mensen die opkomen voor onrechtmatigheden en oog hebben voor iedereen. Seyst.nu wil de soms irritante ‘drempels’ in de samenleving wegnemen, het de mensen makkelijker maken, maar ook mensen stimuleren om het samen te doen, want dan krijgen we een mooiere wereld en een mooier Zeist.

Marian van Aller