PETER TIMOFEEFF

Raadslid

Raadslid

Portefeuille:
Samenleving


“Er wordt meer gekeken naar wat iemand nog wel kan,
in paats van wat hij of zij niet kan”

​Een groot deel van mijn leven was ik weerman (meteoroloog) bij RTL op televisie. Een geweldige tijd, mag ik wel zeggen. Sinds 2015 zit ik als vrijwilliger in de Cliëntenraad van revalidatiecentrum De Hoogstraat in Utrecht, waar ik mijn best doe voor het wel en wee van de mensen die er revalideren.

Al ruim tien jaar zit ik nu in de Gemeenteraad van Zeist namens de lokale politieke partij Seyst.nu. De Gemeenteraad kent 9 politieke partijen en bestaat uit 33 zetels. Wij bezetten er nu 4 en zijn daarmee de grootste lokale politieke partij. Sinds de verkiezingen van 2014 maken wij deel uit van een coalitie van VVD, D66, Seyst.nu en CDA en ik mag wel zeggen dat het heel goed gaat. We hebben als lokale partij al heel veel bereikt voor de inwoners van onze mooie gemeente en daar ben ik heel trots op.
Mijn portefeuille is die van de Samenleving. Dat betekent alles wat met zorg te maken heeft. En wat dat betreft is er de laatste tijd veel veranderd. Vanuit de landelijke politiek zijn er veel verantwoordelijkheden overgeheveld naar de gemeenten en dat nog gepaard gaande met forse bezuinigingen. Dat zijn dus ook grote uitdagingen. De bedoeling is onder meer dat de zorg dichter bij de mensen komt te liggen. Er wordt meer gekeken naar wat iemand nog wel kan, in plaats van wat hij of zij niet kan, om nog zo goed mogelijk in de maatschappij te kunnen participeren. Ik maak mij ook zorgen om onze ouderen. Mensen worden geacht veel langer thuis te blijven wonen, met alle risico’s van dien. Ik zou graag willen dat hier meer aandacht voor komt en dat is een van de redenen, dat ik het raadswerk ook leuk en interessant vind.

Samen met mijn fractiegenoten en onze wethouder doe ik mijn uiterste best.

​Met vriendelijke groet,
Peter Timofeeff

Peter Timofeeff