Verkiezings programma 2022-2026

 • Maximaal lokaal bouwen.
 • Maximale duurzaamheid & financieel gezond.
 • Maximaal sociaal & lokale zorg.
 • Maximaal inwonersbetrokkenheid in heldere taal.
 • Maximaal lokaal voor ondernemers.

 

Aandachtspunten per thema: 

 1. Ruimte en wonen

  Seyst.Nu wil de komende jaren inzetten op maximaal lokaal bouwen. Er moet gebouwd worden, de doorstroom moet gestimuleerd en leegstaande bedrijfspanden omgebouwd naar woningen zodat iedereen die wil in Zeist kan blijven wonen. Ook willen wij kijken naar zelfbewoningsplichten, opkoopberscherming en voorrangsregels voor eigen inwoners.

 2. Verkeer en vervoer

  Seyst.Nu wil goede bereikbaarheid en doorstroming in Zeist verbeteren. Daarbij willen wij extra en blijvende aandacht voor trottoirs en fietspaden. Seyst.Nu wil geen tramlijn maar waterstofbussen richting Zeist. Slotlaan en Emmaplein eerst afronden en dan met rust laten.

 3. Duurzaamheid, milieu en afval

  Seyst.Nu wil maximale duurzaamheid. ‘Zon op dak’ moet gestimuleerd worden (geen windturbines) evenals afkoppelingen van hemelwater. Verder aandacht voor onderhoud en behoud kwaliteit van groen. We willen goede voorlichting over klimaatoplossingen in heldere taal.

 4. Buitenruimte

  Seyst.Nu wil onze buitenruimtes groen houden. Groene en bloemrijke rotondes verdienen blijvende aandacht evenals bijenlinten. Goed onderhouden stoepen en fietspaden maakt dat mensen kunnen blijven bewegen en meedoen. Speeltuinen moeten toegankelijk zijn voor iedereen.

 5. Burgerparticipatie, publiekszaken en wijkgericht werken

  Seyst.Nu wil maximale inwonersbetrokkenheid in heldere taal. Betrek inwoners bij nieuwe plannen aan de voorkant. Bevorder sociale netwerken in de wijk en maak inspraak laagdrempelig en transparant. Ondersteun belangengroepen uit de kernen om hun werk te doen.

 6. Openbare orde en Veiligheid

  Seyst.Nu vindt veiligheid een groot goed. Mensen moeten zich veilig kunnen voelen, binnens- en buitenshuis, overdag en ’s nachts. Onnodige verkeersobstakels verwijderen, schoolroutes veiliger maken en inzet van meer BOA’s gericht op preventie.

 7. Jeugdzorg en onderwijs

  Seyst.Nu geeft de voorkeur aan preventieve maatregelen ter bevordering van de gezondheid van de jeugd. Een goede communicatie tussen instanties met één aanspreekpunt is essentieel. Wachtlijsten in de jeugdzorg wegwerken, in acute gevallen maatwerk leveren. Wij willen een centraal inschrijfsysteem voor het basisonderwijs.

 8. Ondersteuning voor inwoners, welzijn en gezondheid

  Seyst.Nu wil een goede borging van mantelzorg. Seyst.nu wil graag de saamhorigheid in de wijk bevorderen. Iedereen krijgt de zorg/ondersteuning die hij of zij nodig heeft! Zorg moet toegankelijk en vindbaar zijn.

 9. Werkgelegenheid en inkomen

  Seyst.Nu wil actieve begeleiding voor inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt. Seyst.Nu staat voor onze ondernermers. Koop lokaal is het uitgangspunt. Zeist dient te streven naar voldoende arbeidsmogelijkheden voor de eigen inwoners.

 10. Lokale economie en financiën

  Seyst.Nu wil geen verdere lastenverzwaring en geen onnodige en geldverslindende onderzoeken en projecten. Overschotten aan Zeist teruggeven in de vorm van waardevolle en duurzame projecten. Bevorderen van MVO/MBO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en Maatschappelijk Betrokken Ondernemen) is gewenst.

 11. Sport

  Seyst.Nu vindt sport van groot belang. Wij willen een laagdrempelige toegang. Iedereen moet kunnen deelnemen, zowel fysiek als financieel. Een brede sportkeuze is de norm. Sport zorgt voor verbinding, gezondheid en sociale cohesie.

 12. Cultuur

  Seyst.Nu ziet cultuur (en kunst) als iets waardevols. Stimuleer kunst & cultuur van jongs af aan. Doe dit laagdrempelig, gevarieerd en educatief met gelijke verdeling. Steun voor vrijwilligersorganisatie rondom cultuur is van groot belang.

 13. Recreatie en toerisme

  Seyst.Nu wil een bruisend Zeist dat ook uitnodigend is voor inwoners van andere plaatsen. Door een goede mix tussen ontspanning en inspanning, winkels en natuur moeten wij bekend worden als dé toeristische trekpleister (TOP) in Midden-Nederland.