Meer PMD ingezameld in Zeist

Meer PMD ingezameld dan vorig jaar in Zeist

De inzameling van plastic, metaal en drankverpakkingen (PMD) in Zeist is sinds vorig jaar om deze tijd met 80 procent toegenomen. Plastic was al gescheiden aan te bieden, sinds begin dit jaar mogen daar ook metaal en drankverpak-kingen bij. Volgens wethouder af-valinzameling Roy Luca zijn de re-sultaten boven verwachting. Al-leen al in februari zamelden Zeis-tenaren 41.000 kilo PMD apart in via speciale zakken die aan de straat kunnen worden gezet Dat is een goede zaak, want afval schei-den is beter voor het milieu.

Zie ook artikel in Nieuwsbode

pmdzeist

AD 11-03-2016