RondZeist Header

Rond Zeist – februari 2018

Jongeren leggen raadsleden vuur aan de schenen

Jongeren leggen raadsleden vuur aan schenen

Een pittig debat in de raadszaal van Zeist.
In aanloop naar de gemeenteraadsver­kiezingen organiseerde de jongerenraad afgelopen 23 januari een verkiezingsdebat.
De jongeren gingen zelfverzekerd de discussie aan met de raadsleden over de door hen zelf voorbereidde stellingen.

“In ieder bouwplan, ongeacht locatie, moet minimaal 40% woningen zitten voor starters/jongeren” werd als eerste stelling gelijk reden voor een stevige uitwisseling van standpunten. Burgemeester Koos Janssen leidde het debat en merkte in een volle raadszaal al snel op “dat het tempo er goed in zat.” Andere stellingen gingen over verkeersveiligheid en over een klimaatneutraal Zeist in 2030.

Scherpst van de snede
Er werd op het scherpst van de snede gedebatteerd.
De jongeren deden daarbij zeker niet onder voor de aanwezige raadsleden. Ze wezen de raad er ook nadrukkelijk op dat zij de toekomst zijn.
De externe jury was enthousiast over de inzet en kwaliteit van de jongerenraadsleden. Zij riepen Mika Konings uit tot beste jonge debater.
Sarah van Bavel kreeg de prijs voor beste talent en Wouter Catsburg (CU/SGP) was de beste debater onder de raadsleden.

Ook in de jongerenraad?
Ben je tussen de 15 en 18 jaar oud en wil je in de jongerenraad?
Ga dan naar www.zeist.nl/jongerenraad en meld je aan! De jongerenraad bestaat uit ongeveer 25 jongeren en komt elke paar maanden bij elkaar.
Je denkt actief mee over onderwerpen als wonen, werken en cultuur en leert hoe de gemeentepolitiek werkt. Op deze wijze horen ambtenaren, de burgemeester en wethouders, en de raad waar volgens jou het accent op moet liggen.

Verkiezingsdebatten
In aanloop naar de verkiezingen zullen nog meer verkiezingsdebatten volgen. Na de jongeren staan bij het eerstvolgende debat de ouderen centraal.
21 februari begint in de raadszaal om 13.00u een debat speciaal voor senioren. Raadpleeg voor de data van de overige debatten de verkiezingskalender via www.zeist.nl/verkiezingen.


sloop gestartSloop gestart!

Eindelijk is het zover: het oude winkelcentrum De Clomp wordt gesloopt om plaats te maken voor een mooi, nieuw en veilig wijk- en winkelcentrum. Woensdag 7 februari duwde wethouder Roy Luca de eerste muur om. Projectontwikkelaar Rialto Zeist BV bouwt in fases het nieuwe centrum dat in 2021 klaar is. Meer informatie leest u op www.zeist.nl/declomp


Waarom planten we bomen in de winter?

De winter is het beste seizoen om bomen en heesters te planten. Daarom doen we dat van november tot en met februari.
Maar waarom is dat eigenlijk?

“In de winter gaan planten in rust”, vertelt Richard van Vulpen, werkvoorbereider Groen van de gemeente Zeist. ”Je zou het kunnen zien als een winterslaap. Ze verliezen hun blad en de groei stopt. In die rustperiode zijn planten minder
gevoelig en hebben we bij verplanten de meeste kans dat ze in het daarop volgende voorjaar goed zullen uitlopen.”

Gevoelige wortels
“Daar komt bij, dat wanneer je een boom of heester in de grond zet, er altijd lucht zit tussen de kluit en de grond. Dat maakt de wortels gevoelig voor uitdroging, totdat de grond zich naar de kluit heeft gevormd. In de zomer zouden we zo’n boom
of heester veel water moeten geven, omdat hij dan veel water verdampt en opneemt. In de winter hoeft dat niet.”

Overigens lopen de meteorologische winter en de ‘plant-winter’ niet gelijk. “We kunnen verplanten zodra het blad van de bomen is. Is het lang zacht weer, dan blijven planten volop blad houden. Ze gaan dan later in rust. En loopt de temperatuur al
vroeg in het jaar weer op, dan lopen planten ook eerder uit. Dat maakt de periode waarin we kunnen verplanten korter.”

Niet als het vriest
“We planten het liefst in december, tenzij het vriest. Wanneer de plant dan in het voorjaar weer gaat uitlopen, heeft de grond voldoende tijd gehad om zich te zetten. Na februari planten we bij voorkeur niet meer. Natuurlijk komt het weleens
voor dat we toch buiten het plantseizoen bomen of struiken moeten planten, maar een net geplante boom of heester vraagt dan veel meer zorg.”

Kortom: in de winter verplanten kost een plant het minste energie. Daarom dus!


feest op beukbergenFeest op Beukbergen

Eén van de laatste mijlpalen: op 15 januari vond de laatste verplaatsing van een woonwagen plaats op Beukbergen. De komende weken wordt de laatste hand gelegd aan de herstructurering van dit grootste woonwagencentrum van Europa, met 220 standplaatsen. In de afgelopen periode zijn er tientallen woonwagens verplaatst, 54 woningen gebouwd door de woningcorporatie en is de onder- én bovengrondse infrastructuur vernieuwd. En dan kan Beukbergen na 10 jaar hard werken zich een ‘gewone wijk van Zeist met een bijzonder karakter’ noemen.
Op zaterdag 10 maart gaan we dit vieren, samen met de bewoners. U bent van harte welkom om een kijkje te komen nemen en dit met ons mee te vieren!


Vleermuizen verhuizen

Omdat de schoolgebouwen en gymzaal aan de Harmonielaan/Kroostweg gaan  verdwijnen, zoeken de daar wonende dwergvleermuizen tijdelijk een nieuw thuis.
Met hulp van omwonenden en omliggende bedrijven is een groot aantal plekken hiervoor gevonden. Deze week worden 24 speciale vleermuiskasten opgehangen aan de gevels van diverse woningen, huisartsenpraktijk Van der Heijden, dierenkliniek
Dijkshoorn en de Triodosbank.

Het gaat om één van de kleinste vleermuissoorten in Nederland: de dwergvleermuis (Pipistrellus Pipistrellus). Deze soort is niet groter dan 4 à 5 cm en past in een luciferdoosje. Vleermuizen eten insecten en zijn daarmee goede muggenvangers. Bij het
vliegen maken ze gebruik van sonar en echolocatie, waardoor ze nooit ergens tegenaan vliegen.
Wanneer de dwergvleermuizen de komende tijd uit hun winterverblijven komen, vinden ze zelf hun weg naar de nieuwe vleermuiskasten.
Nu de vleermuizen een tijdelijk nieuw thuis hebben, is de sloop van de oude school en gymzaal weer een stap dichterbij. De gebouwen maken plaats voor woningen. De nieuwbouw is onderdeel van de ‘versnellingsopgave huisvesting’, waarmee de gemeente zichzelf tot doel heeft gesteld de komende jaren extra woonruimte te creëren voor 2500 starters en herstarters
op de woningmarkt. In deze nieuwe gebouwen krijgen de vleermuizen uiteindelijk hun definitieve onderkomen.

Meer informatie:
www.zeist.nl/betaalbarewoonruimte