zondag open

Zondags openstelling winkelend Zeist

Seyst.nu wil dat ook in Zeist op zondag er een mogelijkheid is om de winkels open te hebben.

Om in te kunnen spelen op de groeiende behoefte in de omgeving van Zeist en het winkelend publiek in Zeist om zondags de winkels open te stellen moeten winkeliers volgens Seyst.nu  de ruimte krijgen om open te gaan naar behoefte die de winkelier zelf kan invullen. Wij denken aan een Proefperiode (Pilot)tot openstelling van de winkels op zondag van 52 weken per jaar,  hier kan de ondernemer zelf dan invulling aangeven .

De vraag is nu worden er goede afspraken gemaakt over bevoorrading, zijn er problemen of juist voordelen voor werknemers? Om dat beeld in de praktijk te kunnen ontwikkelen is er een pilot voorgesteld. Tijdens de pilot kunnen de winkeliers binnen de gemeentegrenzen van Zeist op alle dagen geopend zijn, waarbij de openingstijd op zondag wordt beperkt  met openstelling tot 12.00 – 18.00 uur.

Aan het gemeente college is gevraagd met de supermarkten afspraken te maken over bevoorrading op zondag, waarbij het uitgangspunt  is dat dit alleen voor versproducten gebeurt. Op die manier  de overlast op zondag te beperken.

Deze afspraken passen binnen de huidige regelgeving. Een goede evaluatie aan het einde van de pilot is belangrijk, om zo tot een afgewogen besluit te kunnen komen in de Gemeenteraad over de regels omtrent de winkeltijden.

Het gemeente college heeft op deze geadviseerd de pilot te laten lopen van 1december 2013 tot 1 januari 2015.

Parkeren
Nu is op 4 koopzondagen per jaar het parkeren op zondag gratis. Seyst.nu ende andere ondersteunende partijen willen voorkomen, dat als gevolg van de pilot, iedere zondag betaald parkeren ingevoerd wordt.

Er zou voor bewoners en bezoekers  zo min mogelijk  moeten veranderen en daarom het parkeren op zondag tijdens de proefperiode(pilot) gratis blijft.

De 3 afgesloten parkeergarages zijn op zondag gesloten. Uit de pilot zal blijken in hoeverre het nodig is

deze open te stellen.  Denkbaar is om voor de afgesloten parkeergarages betaald parkeren te handhaven en (een deel van) de kosten door de ondernemers terug te laten geven aan de kassa. Dit laatste zou in lijn zijn met de huidige werkwijze van de supermarkten Jumbo en Albert Heijn in het centrum., hier krijg je voor het eerste half uur een euro voor de parkeerkosten.

Seyst.nu heeft  samen met de partijen, VVD, GroenLinks en D66 dit voorstel ingediend. Dinsdag 29 oktober heeft de  Gemeenteraad het voorstel aangenomen en een besluit genomen om de pilot uit te gaan voeren.

ARGUMENTEN van de indienende zijn;

1.1 Geen eenduidig beeld uit enquête
De enquête heeft geen duidelijk beeld opgeleverd van de gewenste invulling. De indieners verwachten dat na de ervaring opgedaan met de pilot de raad zal helpen een goed besluit te nemen.

1.2. Vertrouwen, kracht en nabijheid
Zijn belangrijke uitgangspunten voor de gemeente Zeist. De indieners hebben er vertrouwen in dat ondernemers en omwonenden samen tot een optimale uitkomst zullen komen die goed is voor Zeist, haar winkeliers en haar inwoners.