Minimabeleid

Een superbelangrijk onderwerp in onze gemeente en voor onze partij: het Minimabeleid.
In Zeist hebben wij ons huishoudboekje meer dan goed op orde.
Er is echter nog een behoorlijk grote groep, op zijn zachtst gezegd, die het helemaal niet breed heeft. Het inkomen van deze groep is zo minimaal, dat ze amper kunnen rondkomen. Laat staan dat deze mensen kunnen participeren in het sociale leven. Wij kunnen ons voorstellen, dat de kinderen van deze groep ook graag aan activiteiten willen deelnemen die hun leeftijdgenootjes ook doen.
In principe is in het bestaande beleid beschreven, dat er regelingen zijn voor mensen met een inkomen tot maximaal 110% van het sociaal minimum. Inmiddels is dat, bij motie op 8 november jl., al opgetrokken tot 130%. Al een prima resultaat. Ook Seyst.nu staat daar uiteraard helemaal achter.
Daarnaast zijn er in een motie, ingediend door D66 en gesteund door de hele Raad, nog veel meer zaken voor deze groep geregeld.
Rond half november 2016 hebben wij het in de Raad over een evaluatie van het minimabeleid, ook wel armoedebeleid, zoals dit tot dusverre is gevoerd.
Tijdens de politieke bijeenkomsten hebben we daar naar gekeken en door iedereen van commentaar voorzien.
Als gevolg daarvan hebben de raadsleden adviezen uitgebracht om te verwerken in het nieuwe minimabeleid.
Het nieuwe minimabeleid komt in de eerste twee kwartalen van 2017 aan de orde.
Wij wachten de nieuwe voorstellen van het College af en gaan daar straks graag over in debat.

Peter Timofeeff